Efter användning

Varje öronpropp har ett specifikt syfte. Oavsett om de är återanvändningsbara eller för engångsbruk.
Allt studeras för att passa situationen och uppfylla de höga kvalitetskraven så att din hörsel är skyddad och dina öron säkra.

Aktiva filter