Trends

BRA PLAN

Våra rekommendationer

Handikappad arbetare

I avsnittet arbetshandikappad hittar du tillgängliga utformningar av arbetsstationer bättre ergonomi. Målet är att erbjuda produkter som underlättar livet för personer med funktionsnedsättning. Handikapp är kompatibla med arbete, du måste bara hitta rätt balans. Mer information eller en offert ? Kontakta oss i avsnittet "kontakta oss" på webbplatsen.

Aktiva filter

Arbetsplatser utformas vanligtvis för personer utan funktionsnedsättning. Men idag har vi förstått betydelsen av mångfald och det har blivit normalt att anpassa arbetsplatsen så att även personer med funktionsnedsättning kan bidra med sin kompetens, och i många fall ett unikt perspektiv. Det är i många fall nödvändigt att anpassa lokalerna och själva arbetsplatsen så att miljön blir säker för personen i fråga. Det är till exempel av yttersta vikt att alla anställda varseblivs om till exempel brandlarmet skulle gå. Det är också centralt att alla anställda kan ta sig runt i lokalerna och kommunicera utan hinder. Här hittar du våra produkter för att anpassa lokaler till personer med nedsatt hörsel eller döva personer.