Filtrera på

Tillgänglighet

Tillgänglighet

Varumärke

Varumärke

Pris

Pris

  • 522,00 kr - 892,00 kr

Typ

Typ

Blodtrycksmätare

Vad är en blodtrycksmätare? 

En blodtrycksmätare är ett instrument som används för att mäta blodtrycket. Blodtrycksmätare finns på läkarmottagningar, sjukhus och forskningslaboratorier. Sedan flera år tillbaka finns det blodtrycksmätare för hemmamätning. Blodtrycksmätare är förmodligen det mest exakta sättet att mäta blodtrycket, men det är viktigt att komma ihåg att denna medicintekniska produkt inte kan ersätta professionell medicinsk rådgivning.

Vilka typer av blodtrycksmätare finns det?

Det finns manuella och digitala blodtrycksmätare. Oavsett om mätaren är manuell eller digital samlar enheten in denna information genom att placera manschetten på armen eller handleden, som fylls med luft och utövar tryck, vilket tillfälligt stänger av blodflödet. Digitala blodtrycksmätare är enkla att använda, men manuella blodtrycksmätare är mer exakta. 

Båda kan vara blodtrycksmätare för arm eller handled. 

Blodtrycksmätare för överarmen: Denna har vanligtvis ett gummiband som placeras runt överarmen och en mätare som visar blodtrycksavläsningen. Blodtrycket mäts i millimeter kvicksilver (mmHg) och består av två siffror: det systoliska trycket (den övre siffran) och det diastoliska trycket (den nedre siffran). Blodtrycksmätare för överarmen är noggranna och hållbara. 

Blodtrycksmätare på handleden: Denna placeras på handleden istället för på överarmen. Den fungerar på samma sätt som en blodtrycksmätare på överarmen, med hjälp av ett gummiband och en mätare för att mäta blodtrycket. Blodtrycksmätare för handleden är enkla att använda, bärbara och billigare.

Aktiva filter

Vad är en blodtrycksmätare och vad används den till?

En blodtrycksmätare är en apparat som används för att mäta blodtrycket. Den är vanligt förekommande på läkarmottagningar, sjukhus och forskningslaboratorier. Blodtrycksmätare anses vara det mest exakta sättet att mäta blodtrycket, men de kan också vara obekväma för personer med kroniska sjukdomar eller som tar mediciner som gör att de lätt svullnar eller får blåmärken. 

Vem kan behöva en blodtrycksmätare?

De flesta som behöver en blodtrycksmätare är de som redan har haft kardiovaskulära problem, t.ex. stroke eller hjärtinfarkt. Om du har en blodtrycksmätare hemma kan du kontrollera ditt blodtryck regelbundet för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar relaterade till högt blodtryck. Kardiovaskulära olyckor drabbar i genomsnitt en av tre personer och vissa faktorer kan öka risken för kardiovaskulära olyckor (rökning, fetma, åldrande, stillasittande livsstil, etc.).

Hur hittar du den bästa blodtrycksmätaren för dina behov?

När du letar efter den bästa blodtrycksmätaren för dina behov är det viktigt att ta hänsyn till några faktorer. Först och främst måste du bestämma hur ofta du kommer att använda din blodtrycksmätare. Om du bara behöver den ibland kan du välja en billigare modell. Men om du planerar att använda den regelbundet är det bättre att investera i en dyrare och mer exakt modell. Resultatens noggrannhet bör också tas med i beräkningen. Vissa blodtrycksmätare är mer exakta än andra.

Slutligen måste du bestämma vilka funktioner som är viktiga för dig och hitta en modell som har dem. Det finns till exempel överarmsmätare och handledsmätare. Vissa blodtrycksmätare har dessutom ytterligare funktioner, t.ex. en pulsmätare (EGG-funktion: elektrokardiogram).

Du kan välja mellan en batteridriven eller en uppladdningsbar blodtrycksmätare, beroende på dina behov och din rörlighet. Du kan också välja en uppkopplad digital blodtrycksmätare som fungerar med en mobilapp. Då kan du spara mätdata direkt i din telefon. 

Blodtrycksmätare för överarmen eller handleden: Vilken är bäst? 

Blodtrycksmätare för överarmen: Den har vanligtvis ett gummiband som placeras runt överarmen och en mätare som visar blodtrycksavläsningen. Blodtrycket mäts i millimeter kvicksilver (mmHg) och består av två siffror: det systoliska trycket (den övre siffran) och det diastoliska trycket (den nedre siffran). Blodtrycksmätare för överarmen är noggranna och hållbara. 

Blodtrycksmätare för handleden: Den placeras på handleden istället för på överarmen. Den fungerar på samma sätt som en blodtrycksmätare för överarmen, med hjälp av ett gummiband och en mätare för att mäta blodtrycket. Blodtrycksmätare för handleden är enkla att använda, bärbara och billigare.

Båda blodtrycksmätarna kan vara digitala eller manuella. 

Digital blodtrycksmätare: Digitala blodtrycksmätare är ofta enklare att använda än manuella och har funktioner som gör att du kan följa dina resultat över tid. Det kan vara en blodtrycksmätare för överarmen eller en blodtrycksmätare för handleden.

Manuell blodtrycksmätare: Den fungerar med en manschett som blåses upp och en manometer som mäter trycket. Den största fördelen med att använda en manuell blodtrycksmätare är att resultatet blir exakt, men den är svårare att använda än en digital mätare.

Hur använder man en blodtrycksmätare på rätt sätt?

Innan du använder en blodtrycksmätare är det viktigt att du sitter ner i minst fem minuter så att blodcirkulationen kan återgå till det normala.

För bort armen från kroppen och placera manschetten på den bara huden ovanför armbågen. Använd om möjligt vänster arm för mätningen (den arm som är närmast hjärtat). Du bör också se till att inget vidrör eller trycker på blodtrycksmanschetten.

Placera blodtrycksmanschetten så att den sitter mycket hårt och helt täcker din arm. Du ska kunna känna att blodflödet stängs av, men inte höra blodet pulsera i armvenerna.

Vänta ungefär en minut medan blodet fortsätter att flöda nedför armen innan du gör mätningen.

Slutligen, kom ihåg att både manuella och digitala blodtrycksmätare mäter både systoliskt och diastoliskt blodtryck. Du bör göra båda mätningarna och använda medelvärdet av de två siffrorna som slutresultat.

Den bästa tiden att mäta blodtrycket är tidigt på morgonen, innan du äter eller tar medicin. För att få de mest tillförlitliga resultaten ska du alltid använda samma arm och mäta blodtrycket vid bestämda tidpunkter (t.ex. på morgonen).

Fördelarna med regelbunden användning av en blodtrycksmätare:

Regelbunden användning av en blodtrycksmätare gör att du kan hålla reda på dina resultat och hur dina aktiviteter eller mediciner påverkar ditt blodtryck. Kom ihåg att högt blodtryck, eller hypertoni, ofta inte ger några symtom och att det, utan regelbunden övervakning och testning, kan förbli oupptäckt tills det blir mycket allvarligt.