1. Förord ​och omfattning av de allmänna försäljningsvillkoren

Webbplatsen Internet www.audilo.se (”Webbplatsen”) ägs och drivs av Auriseo ("Auriseo", "vi", "oss"), ett förenklat aktiebolag med kapital på 62 658,90 euro, registrerat i RCS i Cahors under nummer 508 151 511, med huvudkontor på 1134 Chemin du Bartassec 46000 Cahors. Företaget verkar under handelsnamnet "Audilo". Auriseo har varit en del av Sonova-koncernen sedan 2019.

Dessa allmänna försäljningsvillkor ("villkoren") gäller för alla kommersiella transaktioner avseende de produkter som erbjuds till salu på webbplatsen, med undantag för alla andra villkor (såvida inte uttryckligen avstås skriftligen och motstridigt godkänts av parterna). Alla andra förhållanden kommer därför att vara ogenomförbara mot Auriseo, om inte ett uttryckligt godkännande har givits, oavsett när det kan ha kommit till vår kännedom.

Läs dessa villkor noggrant. Att beställa på webbplatsen innebär att du accepterar dessa villkor.

Auriseo har rätt att när som helst göra ändringar av dessa villkor. De tillämpliga villkoren är de som gäller på dagen för valideringen av din beställning.

Det faktum att Auriseo inte utnyttjar någon av bestämmelserna i dessa villkor vid en viss tidpunkt kan inte tolkas som ett avstående från dess rätt att utnyttja dem senare.

2. Produkter som är tillgängliga på webbplatsen

Webbplatsen är en e-handelsplats. Du kan skaffa hörapparatsbatterier, underhållsprodukter för hörapparater, hörselskyddsprodukter och tillhörande tillbehör, designade och tillverkade av de största märkena som finns på marknaden. Produkterna erbjuds inom gränsen för tillgängliga lager på beställningsdagen. Auriseos produktkatalog kan ändras kontinuerligt.

3. Aktuella priser

Auriseo-priserna uttrycks per enhet i euro alla inkluderade skatter och motsvarar det pris som gäller på beställningsdagen. I alla fall kommer fakturorna att dateras dagen för beställningen.
Katalogpriserna ges inklusive moms och endast för information. De kan ändras när som helst, beroende på marknadsutvecklingen och tillgängligheten för önskade produkter och tjänster. Auriseo garanterar endast priset för produkten på beställningsdagen.
Till detta priset kan det tillkomma leveranskostnader. Du kan se beloppet för leveranskostnader genom att lägga till produkten i din korg innan köpet. Vi erbjuder gratis fraktkostnader under vissa villkor (villkor visas i korgen beroende på transportföretag eller med en kampanjkod under specifika perioder)

4. Beställning

Beställningar görs via webbplatsen, på vilken avtalsinformation presenteras på franska. Beställningar kommer att bekräftas via e-post som innehåller denna kontraktsinformation senast vid valideringen av din beställning.

5. Betalningssätt

Bekräftelse av din beställning innebär att du måste betala det angivna priset. Betalning för dina inköp kan göras med bankkort, PayPal eller banköverföring.

6. Leverans

6.1 Villkor Leverans kommer att ske till den plats som tidigare bestämts av köparen på sajten vid beställning. Alla beställningar skickas med post (spårat brev, delivengo eller colissimo), Chronopost eller Mondial Relay.
6.2 Leveransincidenter. Om du vägrar eller inte accepterar leveransen av den beställda produkten eller om leverans inte kan ske på grund av felaktig eller ofullständig information från dig har Auriseo rätt att kräva omedelbar och full betalning av alla extra kostnader som följer vägran att acceptera eller miss i mottagandet av nämnda leverans eller fel i angiven leveransadress. Det är ditt ansvar att göra anspråk i enlighet med bestämmelserna i artikel 13 nedan.
6.3 Handläggningstid av beställningar. Leverans sker endast enligt
tillgänglighet av produkter eller tjänster, i den ordning som beställningarna kommer in och inom de av Auriseo avtalade tidsfristerna.
6.4 Leveransdatum. Auriseo gör sitt bästa för att expediera beställningarna så snart som möjligt. Våra beställningar skickas vanligtvis inom 24 timmar.

Vad gäller expressleverans (Chronopost) så skickas beställningar som valideras och betalas före kl. 15.00 vanligtvis samma dag, beställningar som mottas och betalas efter kl. 15.00 skickas nästa arbetsdag, utom i undantagsfall vid lagerbrist (i detta fall kommer du att meddelas via e-post eller telefon).

När det gäller de andra transportörerna (Colissimo, spårat brev, inter, DHL) skickas beställningarna inom 24 timmar (med undantag för beställningar på fredagar​​som skickas följande måndag).

Leveranstid:

Standard leverans:

- Leveranstiden för La Poste-beställningar är cirka 48 till 72 timmar.

Expressleverans:

- Leveranstiden för beställningar med DHL är vanligtvis 24 timmar (48 timmar för vissa regioner i Sverige): Beställningar levereras före 18:00 dagen efter leveransen mot underskrift eller efter överenskommelse.

Observera att leveranstider endast är vägledande. Under alla omständigheter garanterar vi för alla leveranser på fastlandet Sverige att produkterna kommer att levereras till dig senast trettio dagar efter validering av din beställning.

7. Reserv vid mottagandet av produkter

I händelse av att en eller flera av de beställda produkterna saknas, skadas eller inte uppfyller kraven, måste du omedelbart göra nödvändiga reservationer till transportören vid leveransen. Alla reservationer avseende leverans av en produkt måste meddelas Auriseo via e-post eller med registrerad post inom tre dagar efter leveransen av nämnda beställning.

Du måste kunna bevisa de konstaterade bristerna eller avvikelserna. I händelse av en uppenbar defekt, bristande överensstämmelse med den levererade produkten, vederbörligen konstaterad av Auriseo, kan du, beroende på om det är en brist i överensstämmelsen eller en dold defekt av den sålda artikeln, få gratis utbyte av produkten, reparation eller återbetalning av hela eller delar av produkten, exklusive alla skador eller någon annan kompensation av något slag, utom i de fall som föreskrivs i lag.

8. Force majeure

Auriseo kan inte hållas ansvarigt för att kontraktet som ingåtts med dig inte uppfylls efter en händelse av force majeure. Force majeure innebär alla händelser utanför Auriseos kontroll, oförutsägbara och oemotståndliga, av vilken karaktär som helst, såsom naturkatastrofer, dåligt väder, bränder, strejker, sabotage, handlingar eller förordningar som härrör från administrativa myndigheter eller rättsliga, som har effekten att genomförandet av kontraktet blir omöjligt.

9. Ångerrätt

9.1 Utövande av ångerrätten. I enlighet med bestämmelserna i konsumentlagen har du en period på 14 dagar från dagen för mottagandet av varorna att dra dig ur detta kontrakt utan att behöva ange något skäl.

För att utöva din ångerrätt måste du meddela ditt beslut om återkallande till Auriseo inom 14 dagar efter mottagandet av din beställning med hjälp av kontaktinformationen som nämns i artikel 15 i dessa villkor.

Meddelandet görs med hjälp av en entydig deklaration (till exempel brev skickat med post eller elektronisk post). Du kan också använda formuläret för återkallelse i bilaga 1 till dessa villkor. Du har också möjlighet att fylla i och överföra formuläret för återkallelse eller någon annan entydig deklaration via formuläret "After Sales Service: Retur av produkt" i avsnittet "Kontakta oss" på webbplatsen.

Detta tillvägagångssätt är obligatoriskt för att få ett returnummer och för att kunna utöva nämnda ångerrätt.

Den returnerade produkten måste vara i originalförpackningen och i nyskick,
det vill säga oanvänd och i perfekt skick för återförsäljning, med instruktionsmanual och, om tillämpligt, i alla tillbehör samt en kopia av köpfakturan. Produkten måste returneras utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar efter att du meddelat ditt beslut att ångra köpet. Du svarar själv för returkostnaderna.

9.2 Undantag från ångerrätten. Du kan inte utnyttja ångerrätten i följande fall:

- De beställda produkterna kan, beroende på sin natur, försämras eller snabb blir för gamla,
- De beställda produkterna är specialbeställda eller personligt anpassade produkter,
- Du har öppnat förseglade varor efter leverans och dessa varor kan inte returneras av hygieniska skäl eller hälsoskydd. Detta gäller särskilt hygienprodukter eller produkter som har kontakt med huden (hörselskydd, ljuddämpande hörlurar, hörlurar, ljudkuddar etc.).

7.2 Effekt av ångerrätten. Om du ångrar dig betalar Auriseo tillbaka alla mottagna betalningar, inklusive leveranskostnader (med undantag av extrakostnader som beror på det faktum att du har valt, om tillämpligt, en annan leveransmetod än den billigare standardleveransmetoden som Auriseo föreslår) utan
överdriven försening och under alla omständigheter inom 14 dagar från den dag då vi informeras om ditt beslut att dra dig ur detta kontrakt.

Vi kommer att återbetala dig med samma betalningsmedel som den du använde för den första transaktionen, såvida du inte uttryckligen samtycker till ett annat sätt. I synnerhet kan återbetalning ske i form av en tillgodokvitto (giltig under högst ett år) om du ger ditt uttryckliga avtal om återbetalning på detta sätt. Under alla omständigheter kommer denna ersättning inte att medföra några kostnader för dig.

Vi kan skjuta upp återbetalningen tills vi har tagit emot varorna eller tills du har lagt fram bevis på att varorna har skickats, beroende på vad som är tidigare.

Du ansvar för avskrivning av fastigheten till följd av andra manipulationer än de som är nödvändiga för att fastställa den egendomens egenskaper, kännetecken och funktion.

10. Lagstadgad garanti

10.1 Lagstadgad garanti för överensstämmelse I enlighet med våra juridiska skyldigheter svarar Auriseo på brist på överensstämmelse som uppträder på produkten som säljs under 2 år från leverans av varan. Denna garanti gäller under förutsättning att felet fanns på förvärvsdagen. I förekommande fall kan du få gratis reparation av produkten eller byta den. I annat fall, om reparation eller utbyte är omöjligt, kommer Auriseo att återbetala inköpspriset för nämnda produkt, eller en del av den om kunden behåller den.

Brist på överensstämmelse finns när:
- Produkten överensstämmer inte med beskrivningen som ges av Auriseo och/eller har inte de kvaliteter som Auriseo presenterade i form av ett prov eller modell
- Varan är olämplig för de användningar som vanligtvis används för varor av samma typ
- Varan är olämplig för en särskild användning som kunden söker, som kommit till Auriseos kunskap vid tidpunkten för avtalets ingång och accepterats avAuriseo
Den överenskomna installationen utfördes inte korrekt av Auriseo, eller installationshandboken är ofullständig eller obegriplig
- Varan har ett tillverkningsfel, en brist, en felaktig montering.

Denna garanti täcker defekter i överensstämmelse med varorna, förpackningen, monteringsanvisningarna, installationen när den har gjorts av Auriseo eller utförts under dess ansvar.

10.2 Lagstadgad garanti för dolda fel. I enlighet med sina lagliga skyldigheter, är Auriseo bunden till en garanti på grund av dolda fel hos den sålda artikeln som gör att den är olämplig att användas till det syfte som den är avsedd att användas för, eller som försämrar användningen så att köparen inte skulle ha förvärvat den, eller endast skulle ha gett ett lägre pris för den, om köparen hade känt till dessa.

Tiden att agera är 2 år från upptäckten av felet. Denna garanti gör att du antingen kan returnera produkten och få tillbaka priset till dig; antingen för att behålla den och att ersätta en del av priset.
Denna garanti täcker alla kostnader orsakade av dolda defekter.

10.3 Undantag. Dessa lagstadgade garantier täcker inte skador till följd av olyckor, missbruk eller försummelse. Garantierna som nämns täcker inte fler uppenbara fel som du själv kunde ha övertygat om. I händelse av återlämnande av utrustning som visar sig vara felaktig, transportkostnader,hantering och test kan faktureras till dig.

11. Kundservice

Returnerade produkter måste åtföljas av enhetens tillbehör i originalförpackningen och inköpsfakturan. Alla returförfrågningar måste göras med hjälp av formuläret "produktretur" i avsnittet "kontakta oss" på webbplatsen. Returförfrågningar behandlas inte per telefon. Ingen begäran om att öppna en fil som inte har gjorts via de ovan nämnda länkarna kommer att beaktas

12. Skydd av personuppgifter

När du gör en beställning på webbplatsen kan Auriseo behöva samla in viss information som identifierar dig som en person ("Personuppgifter"), t.ex. din titel, efternamn, förnamn, e-postadress, födelsedatum, leveransadress, faktureringsadress etc. Vi kommer endast att använda dessa personuppgifter för att tillhandahålla de begärda produkterna eller tjänsterna, eller för andra ändamål som anges i vår integritetspolicy. För mer information om hur Auriseo använder dina personuppgifter, se vår sekretesspolicy som finns tillgänglig här 

13. Klagomål och medling

För alla klagomål kan du kontakta kundtjänst på de kontaktuppgifter som nämns i artikel 15 i dessa villkor i enlighet med bestämmelserna i konsumentlagen om tvistlösning följer Auriseo medlingstjänsten för e--handel FEVAD (Federationen för e-handel och distansförsäljning, vars kontaktuppgifter är följande: 60 Rue La Boétie – 75008 Paris –
http://www.mediateurfevad.fr I enlighet med reglerna för medling måste varje konsumenttvist överlåtas i förväg till Auriseos konsumenttjänst på kontaktinformationen som nämns i artikel 15 i dessa villkor.

14. Tillämplig lag och behörig domstol

Fransk lag är enbart tillämplig på dessa villkor. Varje tvist, oavsett dess karaktär, såväl som tvister rörande bildandet eller genomförandet av beställningen eller dessa villkor kommer att överlämnas till de behöriga domstolarna i staden Paris till vilken den uttryckligen har tilldelats jurisdiktion.    Denna klausul gäller även vid interimistiska åtgärder, tillfälliga begäranden, flera svarande eller garantiöverklagan ,

oavsett metod och betalningsmetod, utan några klausuler som kan förekomma under de allmänna användningsvillkoren kan hindra tillämpningen av dessa bestämmelser.

15. Kontakt

Om du har några frågor, uppmaning eller klagomål i samband med dessa

villkor, kan du kontakta oss via ”kontakta oss” som finns tillgänglig på varje sida på denna webbplats.    
Du kan också kontakta oss via e-post till contact@audilo.com , eller via post på adress: AURISEO, 8 passage des deux sœurs, 75009 Paris.

Annex 1 – Ångerblankett

Vänligen fyll i och skicka tillbaka detta formulär endast om du vill dra dig ur
kontraktet – utom undantag eller begränsningar för utövandet av ångerrätten som beskrivs i de allmänna försäljningsvillkoren eller på annat sätt lagligt tillämpligt.

Till Auriseo – 8 passage des deux sœurs, 75009 Paris

Jag/vi (*) meddelar härmed dig (*) min/vår (*) återkallelse från avtalet avserförsäljningen av varorna (*)/ för tillhandahållande av tjänster na(*) nedan:


Beställning från den (*)/mottagit den(*) : ………………………………………………………………..

Namn på kunden/kunderna: ………………………………………………………………..

Kundens/kundernas adress: ………………………………………………………………..

Kundens underskrift (endast om detta formulär meddelas påpapper) : ………………………………………………………………..

Datum: ………………………………………………………………..

(*) Stryk det som inte gäller.