1. Inledning

Dessa allmänna villkor ("villkoren") reglerar all användning av webbplatsen www.audilo.se och de tjänster som erbjuds på denna webbplats ("webbplatsen"). Tillgång till och användning av vår sajt och dess tjänster innebär uttryckligt och utan förbehåll godkännande av dessa villkor. Genom att komma åt och använda denna webbplats anses du ha förstått och accepterat dessa villkor och samtycker till att följa dem. Om du inte accepterar dessa villkor, får du inte använda webbplatsen.

Webbplatsen ägs och drivs av företaget Auriseo ("Auriseo", "vi", "oss"), ett förenklat aktiebolag med kapital på 62 658,90 euro, registrerat vid RCS i Cahors under nummer 508 151 511, vars huvudkontor ligger på 1134 Chemin du Bartassec, 46000 Cahors.
Auriseo verkar under handelsnamnet "Audilo".
Ansvarig utgivare av webbplatsen är Herr Stéphan Rosat.
Företaget OVH är webbhotell

2. Tillgång till och användning av vår sajt och dess tjänster

Auriseo är endast bunden av en skyldighet av medel som rör kontinuiteten i sina tjänster. Webbplatsen är tillgänglig 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, om inte annat anges.

Auriseo kan dock inte hållas ansvarigt för några exceptionella omständigheter såsom, men inte begränsat till, en händelse av force majeure eller på grund av en tredje part; alla tekniska skador relaterade till program, hårdvara, programvara eller Internet.

Auriseo förbehåller sig rätten att ändra eller stänga av tjänsten helt eller delvis, tillfälligt eller permanent och utan att ta något ansvar gentemot dig.

3. Ej tillåten aktivitet

Du accepterar att inte:
 • använda denna webbplats eller dess innehåll för kommersiella ändamål,
 • använda, övervaka eller kopiera innehållet eller informationen på denna webbplats med hjälp av en robot, en spindel, en scraper eller någon annan automatisk enhet eller manuell process, för vilket som helst syfte, utan vårt uttryckliga och skriftliga tillstånd,
 • bryta mot restriktionerna för robot- exkluderingsfiler på denna webbplats eller kringgå åtgärder för att förhindra eller begränsa åtkomst till denna webbplats,
 • vidta åtgärder som ålägger eller kan ålägga, efter eget gottfinnande, en orimlig eller alltför stor börda för vår infrastruktur,
 • upprätta en osynlig länk som leder till webbplatsen, av någon anledning, utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd,
 • ”inrama", "reflektera" eller integrera någon del av denna webbplats på en annan webbplats utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd, eller
 • försöka modifiera, översätta, anpassa, revidera, dekompilera, demontera, omvänd montering av alla program som används av Auriseo i samband med sajten eller tjänsterna.

4. Skapa ett användarkonto

För att kunna dra nytta av de tjänster som tillhandahålls på denna webbplats måste du först skapa ett konto. Du samtycker till att tillhandahålla all information som begärs av dig med noggrannhet och uppriktighet och att uppdatera den regelbundet vid behov. Du samtycker också till att avstå från att begå någon kränkning av tredje parts rättigheter via webbplatsen.

När du skapar ditt konto eller lägger till information till ditt konto förklarar du att du är den legitima ägaren av den information som tillhandahålls eller att du är behörig att offentliggöra den samt att du accepterar dessa villkor.

I händelse av brott mot dessa bestämmelser kan Auriseo avbryta eller avsluta din åtkomst till sajten och till de produkter och tjänster som erbjuds av Auriseo.

5. Bidrag och visning av innehåll

Vi är uppmärksamma på dina kommentarer. Du kan publicera kommentarer på vår webbplats om våra produkter eller visa annat innehåll, recensioner, kommentarer, meddelanden, material eller delar genom diskussionsforum, anslagstavlor, utvärderingstjänster eller andra former av kommunikation som finns tillgänglig på denna webbplats (”Bidrag”). Auriseo granskar eller kontrollerar inte bidrag från användare som publiceras eller sprids på denna webbplats och kommer på inget sätt att hållas ansvariga för meddelanden från användare.    Du är därför ensam ansvarig för de bidrag du gör på denna webbplats.
Vidare accepterar du att inte publicera, ladda ner, överföra, distribuera, lagra, skapa eller skicka något meddelande, text, ljud, grafik, kod, data, information, musik, fotografering, fil eller något annat element via denna webbplats (”Innehåll”):
 1. Allt innehåll som är falskt, olagligt, vilseledande, ärekränkande, kränkande, obscent, pornografiskt, oanständigt, oanständigt, suggestivt, skrämmande eller uppmuntrar till trakasserier från en tredje person, hotar, respekterar integritetsrättigheter eller publiceringsrättigheter, missbruk, inflammatoriskt, bedrägligt eller ostörligt,
 2. Allt innehåll som är uppenbart stötande för internetgemenskapen, till exempel innehåll som anstiftan till rasism, fanatism, hat eller någon fysisk attack på grupper eller individer,
 3. Allt innehåll som utgör, uppmuntrar, främjar olaglig verksamhet eller ett brott eller ger instruktioner om hur det ska verkställas, ansvarar för brott, bryter mot tredje parts rättigheter i något annat land i världen, eller som bryter mot tillämplig lag,
 4. Allt innehåll som innehåller instruktioner som rör olaglig verksamhet, till exempel tillverkning eller köp av olagliga vapen, invasion av en tredje parts integritet eller skapande eller leverans av datavirus,
 5. Allt innehåll som kränker patent, varumärke, handelshemlighet, upphovsrätt eller immateriell rätt, i synnerhet innehållet som främjar olaglig eller obehörig kopiering av verk från tredje part som skyddas av upphovsrätt, till exempel genom tillhandahålla piratkopierade datorprogram eller länkar till sådana program, tillhandahålla information för att kringgå kopieringsskyddsanordningar installerade av tillverkaren, eller tillhandahålla piratkopierad musik eller länkar till piratkopierade musikfiler,
 6. Allt innehåll som utnyttjar en persons eller enhets identitet eller medvetet förmedlar dina kontakter med en person eller enhet,
 7. All marknadsföring, direktreklam eller ”spam", skräppost, kedjebrev, politiskt kampanjmeddelande, reklam, lotteri, tävlingar eller oönskad uppmaning,
 8. Allt innehåll inklusive kommersiell verksamhet och/eller försäljningsaktiviteter, utan vårt skriftliga tillstånd, till exempel tävlingar, lotterier, byteshandel, reklam och pyramidspel,
 9. All information av konfidentiell karaktär, inklusive, utan begränsning, efternamn, adresser, telefonnummer, e-postadresser, personnummer och kreditkortsnummer,
 10. Allt innehåll eller länkar som leder till innehåll som enligt Auriseo (a) utgör ett brott mot föregående underavsnitt, (b) är förkastligt, (c) förhindrar andra personer från att använda denna webbplats, eller (d) vem som kan utsätta Auriseo, dess dotterbolag eller dess användare för risker eller ansvar]

5. Säkerhetslösenord

Tillgång till vissa produkter och tjänster på denna webbplats kräver att du väljer ett lösenord. Om du gör det är du ansvarig för att hålla ditt lösenord och kontoinformation hemlig och för att logga ut från ditt konto i slutet av varje session.

Du är ansvarig för alla aktiviteter som har gjorts och görs via ditt lösenord eller ditt konto.

Du samtycker till att omedelbart meddela Auriseo vid obehörig användning av ditt lösenord eller ditt konto eller något annat säkerhetsbrott. Auriseo ansvarar inte för någon förlust eller skada till följd av att du inte uppfyller dessa bestämmelser.

6. Minderåriga

Observera att registrering på webbplatsen är reserverad för personer över 16 år. Därför, bör du få tillstånd från dina föräldrar eller vårdnadshavare innan du lämnar information till oss via vår webbplats om du är under 16 år. Auriseo kan inte hållas ansvarigt om information som tillhör minderåriga matas in vid registrering eller användning av webbplatsen och kommer i strid med dessa bestämmelser.

7. Tredje parts webbplatser och länkar

De webbplatser eller internetsidor som denna webbplats är länkade till är endast för informationssyfte och har inte granskats av Auriseo. Vi tar inget ansvar för innehållet på dessa webbplatser eller internetsidor, vi accepterar inte heller något ansvar för förluster eller påföljder som uppstår till följd av din användning av länkar eller förtroende för innehållet på externa webbplatser som webbplatsen är länkad till. Auriseo stöder inte och ansvarar inte för innehållet på externa webbplatser som leder till denna webbplats eller finns på denna webbplats.

Du får inte infoga webbplatsen i en ram, skapa en länk eller en djup länk från denna webbplats till en annan webbplats utan vårt skriftliga medgivande. Om du vill rama in eller ställa in en länk/djuplänk till vår webbplats, vänligen kontakta contact@audilo.com.

8. Webbsäkerhet

Auriseo genomför lämpliga åtgärder för att garantera denna webbplats säkerhet, och särskilt för att skydda denna webbplats mot datavirus, maskar och trojaner. Auriseo garanterar inte att webbplatsen är fri från datavirus, maskar och trojaner och avsäger sig allt ansvar för skador som kan uppstå genom överföring av datavirus, maskar eller trojaner via webbplatsen eller via de filer som du kan ladda ner från webbplatsen.

9. Immateriell äganderätt

Webbplatsens immateriella rättigheter och upphovsrätten i samband med alla dokument lagrade, exponerade och tillgängliga på webbplatsen, inklusive märken, logotyper, texter, presentationer, illustrationer, fotografier och HTML-koder, är antingen Auriseos egendom, eller kan legitimt användas av Auriseo. Alla dessa rättigheter är reserverade.

Du har rätt att ladda ner, skriva ut, tillfälligt lagra, hämta och visa information från webbplatsen på en datorskärm, skriva ut enskilda sidor på papper (men inte fotokopiera dem) och lagra dessa sidor i elektronisk form på en hårddisk ( men inte på en server eller annan lagringsenhet ansluten till nätverket) för ditt personliga bruk eller för internt bruk i din organisation.

Du är inte behörig (såvida du inte har fått uttryckligt tillstånd att göra det) att anpassa eller ändra informationen på denna webbplats eller någon del av den och informationen eller någon del därav får inte kopieras, reproduceras, publiceras, laddas ner, publiceras, sänds eller på annat sätt överföras till tredje part för kommersiella ändamål.

10. Skydd av personuppgifter

När du använder webbplatsen kan vi samla in viss information som identifierar dig som en individ (”Personuppgifter”, som titel, efternamn, förnamn, e-postadress, födelsedatum, leveransadress, faktureringsadress, telefonnummer, betalningsinformation, IP-adress, anslutningsdata och navigationsdata för att göra det möjligt för dig dra nytta av de specifika produkter och tjänster vi erbjuder. Vi kommer endast att använda dessa personuppgifter för att tillhandahålla de begärda produkterna eller tjänsterna, eller för andra ändamål som anges i vår integritetspolicy. För mer information om hur Auriseo använder dina personuppgifter, se vår sekretesspolicy som finns tillgänglig här 

11. Kakor

Denna webbplats använder sig av kakor För mer information om vår användning av kakor och annan spårningsteknologi, kan du läsa vår kakpolicy här [Infoga länk till kakpolicy]

12. Anmälnings- och borttagningspolicy för olagligt innehåll

Webbplatsen fungerar enligt principen "meddelande och återkallelse". I händelse av klagomål eller invändningar från din sida om delar eller innehåll som placeras på webbplatsen, eller om du tror att delar eller innehåll som placerats på webbplatsen bryter mot din upphovsrätt, vänligen kontakta oss omedelbart via avsnittet "kontakta oss". I slutet av denna procedur kommer vi att, så långt som det är möjligt, försöka att ta bort det olagliga innehållet så snart som möjligt. Auriseo förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, utan föregående meddelande, och av någon anledning, ta bort alla meddelanden som skickas av användare och/eller innehåll från webbplatsen.

13. Delbarhet

Om dessa villkor eller någon del av dem bör betraktas som olagliga, ogiltiga eller på annat sätt inte kan verkställas, i den mån de är olagliga, ogiltiga eller inte verkställbara, ska de behandlas som skilda från dessa villkor och kommer att tas bort . De återstående villkoren kommer att förbli oförändrade, i full kraft, behålla alla deras effekter och fortsätta att vara bindande och verkställbara.

14. Friskrivningsklausul

Som användare erkänner du att du använder sajten på egen risk och på eget ansvar.

Webbplatsen och alla dokument och information som finns tillgängliga på webbplatsen tillhandahålls "som de är" och ""i befintligt skick". Auriseo garanterar inte noggrannhet, tillförlitlighet, relevans, punktlighet, fullständighet, prestanda eller användbarhet för en särskild användning av webbplatsen eller för några dokument och information som finns tillgänglig på webbplatsen. Det är ditt ansvar att se till att webbplatsen är lämplig för att uppnå dina mål. Inget ansvar accepteras av eller på uppdrag av Auriseo för fel, utelämnanden eller något annat dokument eller felaktig information på webbplatsen. Dessutom garanterar Auriseo inte att webbplatsen eller något annat dokument eller information kommer att vara oavbruten eller felfri eller att alla fel kommer att korrigeras.  

Även om Auriseo säkerställer att informationen som presenteras på denna webbplats är korrekt och aktuell, är Auriseo inte ansvarig för någon förlust eller skada som uppstår från eller i samband med åtkomst till eller användning av webbplatsen. Ingenting i denna policy utesluter eller begränsar ansvar för förluster som inte kan uteslutas eller begränsas enligt tillämplig lag.

Auriseo, dess anställda och chefer kan inte i något fall hållas ansvariga för:
 • eventuella förluster, i synnerhet en indirekt förlust, inklusive men inte begränsad till, förlust av inkomst eller vinst, förlust av företag, förlust av möjligheter etc.
 • alla skador som uppstår till följd av förlust av användning, data eller vinster, vare sig avtalsenliga, skadade eller på annat sätt, som uppstår från eller i samband med användningen av denna webbplats eller informationen som presenteras på den,
 • eventuella fel, otillgänglighet, felaktig användning eller konfiguration av din dator eller annan dator eller telefonutrustning som du använder eller din webbläsare.
Auriseo kommer inte att ansvara för några överträdelser av dessa villkor orsakade av omständigheter utanför dess rimliga kontroll.

15. Fil nedladdad

Vissa informationsfiler kan laddas ner från webbplatsen. Dessa informationsfiler omfattas av dessa villkor och särskilt avsnitt 10, immateriella rättigheter.

16. Tillämplig lag och domstolars behörighet

Dessa villkor är underkastade fransk lag och under exklusiv jurisdiktion för domstolarna i staden Cahors.

17. Uppdateringar av dessa villkor

Auriseo förbehåller sig rätten att uppdatera alla delar av webbplatsen, tillgängliga dokument och information eller dessa villkor i enlighet med utvecklingen av den juridiska, tekniska eller kommersiella situationen. I detta fall åtar sig Auriseo att publicera den nya versionen på webbplatsen. Datumet högst upp på denna webbsida anger när dessa villkor senast uppdaterades. Auriseo kommer också att informera sina användare om modifieringen via e-post så snart som möjligt, om det är en betydande ändring av dessa villkor. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa ändrade villkor. Om du inte samtycker till de ändrade villkoren bör du inte fortsätta använda webbplatsen efter det datum då ändringarna träder i kraft.

18. Kontakt

Om du har några frågor, uppmaningar eller klagomål i samband med dessa villkor, kan du kontakta oss via ”kontakta oss” som finns tillgänglig på varje sida på denna webbplats.    

Du kan också kontakta oss via e-post till commercial@audilo.com , eller via post på adress: AURISEO, 8 passage des deux sœurs, 75009 Paris.