Göra ditt hörseltest

Observera dock att denna hörselscreening inte är en ersättning för ett test av en audionom.

Med vårt hörseltest online kan du enkelt analysera din hörsel hemifrån.

Om du har några tvivel om en eventuell hörselnedsättning är detta hörseltest perfekt för att göra en första bedömning innan du bokar tid hos en ÖNH-specialist eller en audionom. Testet som vi har satt upp går snabbt och tar mindre än 5 minuter. Allt du behöver är hörlurar eller hörlurar för en korrekt analys av data.

Testet som vi har satt upp går snabbt och tar mindre än 5 minuter. Allt du behöver är hörlurar eller hörlurar för en korrekt analys av data.

Vad som alltför ofta glöms bort är att hörseln är ett sinne som inte får försummas. Dålig hörsel kan leda till socialt avstånd, eftersom man har svårt att höra människor runt omkring sig, och kan leda till depression (en studie visade att 20 % av äldre med hörselproblem visade många tecken på depression).

Dålig hörsel kan också leda till att hjärnan måste arbeta hårt för att förstå tal och kan göra dig trött.

Världshälsoorganisationen WHO uppskattar nu att mer än en miljard människor i världen har hörselproblem.

När vi åldras försämras vår hörsel på ett naturligt sätt. Detta fenomen kallas "presbycusis". Fenomenet är mest märkbart från 55 års ålder och uppåt, och yrkesverksamma rekommenderar regelbundna hörselkontroller.

Vissa externa faktorer kan också orsaka hörselproblem, ibland oåterkalleligt, särskilt om man utsätts för höga ljudnivåer under en längre tid, vilket kallas bullertrauma.

När hörseln försämras är det lämpligt att snabbt få den korrigerad för att bevara den. Om ingen korrigering görs kan hörseln försämras ännu snabbare på grund av brist på stimulering.

Det finns ett antal saker som kan varna dig för en eventuell hörselnedsättning:

Svårt att följa en gruppkonversation

Svårigheter att höra vissa ljud (t.ex. ringning)

Ett onormalt behov av att öka volymen på dina elektroniska apparater (TV, telefon osv.).

Regelbunden tinnitus (vissling, ringning i örat)

Även om hörselnedsättning är vanligare hos äldre människor, drabbar den alla åldersgrupper. Det är därför tillrådligt att låta kontrollera din hörsel om du har något av dessa symtom.

Innan du börjar med hörseltestet online ska du se till att du befinner dig på en lugn plats. Du bör också använda hörlurar och ställa in volymen på 50 %.

Testet inleds med några allmänna frågor om din hörsel för att kunna förfina screeningen.

2. Därefter utförs ett tonprov. Detta kommer att bestå av en analys av den lägsta tröskeln för ljuddetektering. Totalt tre ljudfrekvenser testas per öra.

3. I slutet av hörseltestet online kommer du att bli ombedd att ange en e-postadress så att resultaten kan skickas till dig via e-post. Resultaten visas också på testsidan.

Testresultatet delas upp i fyra typer: God utfrågning, rättvis utfrågning, oklar rättvis utfrågning och dålig utfrågning.

Beroende på resultatet kan du be om att bli återkallad för en mer omfattande hörselbedömning eller boka en tid hos en audionom.

Testet har utformats av hörselspecialister. Den är utformad för att ge dig en övergripande bild av din hörsel, men den ersätter inte ett fullständigt hörseltest av en ÖNH-specialist.

- Om resultatet av testet visar att din hörsel är bra behöver du inte oroa dig, utan du behöver bara göra ytterligare hörseltester då och då för att kontrollera din hörsel;

- Om resultatet visar på måttliga hörselproblem eller dålig hörsel rekommenderar vi att du bokar en tid hos en ÖNH-specialist för att bekräfta hörselnedsättningen och ge dig råd om det bästa valet (hörapparater).

Dela gärna vårt hörseltest online med dina vänner och familjemedlemmar så att de vet hur viktigt det är att testa sin hörsel. Kopiera bara sidans URL.