Butiksinformation

Audilo
8 passage des deux soeurs
75009 Paris
France Métropolitaine

Kontakta oss

Optional

Den angivna e-postadressen samlas in av företaget Auriseo, datakontrollanten, för att behandla din begäran. I händelse av att du kommunicerar känslig information till oss via detta formulär (t.ex. ditt behandlingsblad), samtycker du uttryckligen till att dessa personuppgifter behandlas. Du kan återkalla ditt samtycke och begära att dessa uppgifter tas bort när som helst utan att tillbakadragandet av samtycket äventyrar lagligheten i behandlingen baserat på samtycke innan detta återkallande. Vi påminner dig om att du har rätten till tillgång, portabiliteten för dina data, korrigering av dina data, för att begära radering av dina data, begränsning och motstånd mot deras behandling under vissa juridiska villkor. Om du vill veta mer om hanteringen av dina uppgifter och dina rättigheter, vänligen kontakta vår Integritetspolicy.